Om föreningen

Den ideella föreningen Timrå Kustvandring har som ändamål att ha övergripande ansvar för frågor som berör etablering och förvaltning av Timrå Kustvandring.

Styrelsen 2023-2024

Gunilla Ojala
Keijo Ojala
Ingrid Hassel
Sara Westin
Marie Thyr
Tommy Sjölund
Elisabet Zemturis

Protokoll från årsmötet den 16 april 2023 finns här >>

Varför Timrå Kustvandring?

2016 började en idé att växa om en vandringsled längs Timrås hela kust. 2017 fick vi medel från Leader Mittland plus för att bedriva en förstudie i syfte att utreda möjligheterna att skapa denna led. Förstudien redovisades i augusti 2020 och visade att det fanns goda möjigheter att etablera en 9 mil lång kustvandring från Timrå järnvägsstation till Åvike bruk som ligger precis vid gränsen till Härnösands kommun.

Denna led täcker in i princip hela kommunens kuststräcka och ger möjlighet att ansluta till Höga kusten leden via Härnösand och till S:t Olafsleden i Selånger.

Slutrapport Förstudie Timrå Kustvandring