Etapper & Rundslingor

Etapp 1: Järnvägsstationen i Timrå – Indalsälvens Delta, längd 22,8 km

Ladda ner produktblad för etapp 1 här >>

FAR – Fysisk aktivitet på Recept

Forskningen visar att naturen har en läkande kraft. När du är fysiskt aktiv stärker du ditt immunförsvar och mår bättre i kropp och själ. Ladda ner 11 promenadsslingor i Timrå kommun här >>.

Karta över rundslingor Tynderö/Åstön

Ladda ner karta för utskrift här >>